Araştırmacılarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Sayraç’ın CÜBAP’a Sunduğu Proje Kabul Edildi

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Sayraç’ın Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunduğu M-2021-821 kodlu ve “Metal Organik Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Farklı As Konsantrasyonlarında Büyütülen InP/InGaAs Yapısının Yapısal ve Optik Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.