Araştırmacılarımızdan Dr. Arş. Gör. Alaydin’in CÜBAP’a Sunduğu Proje Kabul Edildi

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Arş. Gör. Behçet Özgür Alaydin’in Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunduğu F-2021-649 kodlu ve “Telekomünikasyon uygulamaları için Si/AlN ayna geliştirilmesi ve optik analizi” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.