HRXRD Lab.

Rigaku SmartLab Yüksek Çözünürlüklü X-Işını Kırınımı

  • Su Soğutmalı Cu döner anot, 9kW X-ışını gücü
  • Değişken Tüp akım-voltaj: 10-45 kV;20-200 mA
  • Ge (220)x4 bounce monokromatör
  • In-Plane, Out-Plane, RSM, Reflectivity GIXRD,
  • SAXS ölçümleri
  • Epitaksiyel ince film ölçümleri için özel simülasyon programları (Global fit, 3D Explorer vb.)
  • Haritalama
  • Karmaşık aygıt yapılarını (lazer, dedektör, transistör vb.) analiz etme özelliği