Çalışma Alanlarımız

Optoelektronik ve elektronik aygıtlar için As/P ve N tabanlı kristal büyütme ve karakterizasyon

Kısa/genişletilmiş dalga boyu kızılötesi dedektörler

Kuantum çağlayan lazerler

Düşey (dış) kovuklu yüzey ışımalı lazerler

Tandem güneş hücreleri

Morötesi ve mavi ışık yayan diyotlar