Araştırmacılarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Altuntaş’ın CÜBAP’a Sunduğu Proje Kabul Edildi

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altuntaş’ın Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunduğu M-2022-827 kodlu ve “Yüksek güç diyot uygulamaları için c yönelimli safir alttaş kullanılarak büyütülen AlN epikristalinin kalitesine ve yüzey morfolojisine değişen NH3 yoğunluğunun etkisi” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.