Merkezimiz Araştırmacılarından Doç. Dr. Demir’in Araştırma Ekibinde Yer Aldığı Proje TÜBİTAK 1001 Desteği Almaya Hak Kazandı

Yürütücülüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Akyol’un yaptığı ve Merkezimiz araştırmacılarından Doç. Dr. İlkay Demir’in araştırmacı ekibinde yer aldığı “Ultra geniş bant aralıklı Rutil-Geo2 tek kristal yapıların düşük basınçlı kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle büyütülmesi ve karakterizasyonu” başlıklı proje TÜBİTAK-1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede rutil-Germanyum Oksit tek kristal ince filmleri büyütülecek ve kontrollü olarak Sn & Ga katkılanmasıyla elektronik/optoelektronik aygıtlar literatürde ilk olarak elde edilecektir.

Araştırma ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.