Ulusal Teknoloji Merkezi Olma Yolunda Büyük Bir Adım

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında destek almak için yaptığı başvuru sonucu ilk aşamayı geçerek yeterlik başvurusu yapmaya hak kazandı. Araştırma altyapılarının etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak araştırma altyapılarının yönetimi, finansmanı, personel yapısı ile izleme, değerlendirme ve desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında desteklenmek için başvuru yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde yapılan saha ziyareti ve hazırlanan panel raporu ile yeterlik başvurusu yapmaya layık görüldü.

ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesinin de bulunduğu 10 aday üniversite arasında başarılı bulunarak ikinci aşamaya geçen Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi “tematik araştırma laboratuvarı” sınıfında yeterlik başvurusu yapmak için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, sekreteryasını TÜBİTAK-ARGES’in yaptığı 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Grup Başkanı Dr. Dilek Candan ve TÜBİTAK-ARGES ekibinin kapsamlı bir sunum yaptığı toplantıya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlkay Demir ve merkezde görev yapan öğretim üyeleri katıldı. 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 10 Temmuz 2014 tarihinde ve Kanunun ikincil mevzuatı ise 28 Ağustos 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunun 5/(1) maddesiyle Araştırma Altyapıları Komisyonu (Komisyon) tarafından yeterlik kararı verilen araştırma altyapılarının tüzel kişilik kazanması öngörülüyor. Bu kanun ile ülkemizde sadece UNAM (Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi), ODTÜ-MEMS Merkezi, SUNUM (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez) ve İBG (İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi) destekleniyor.

Haber kaynağı için tıklayınız.