Öğrencimiz İlhan Karakuş Mezun Oldu

Merkezimiz lisansüstü öğrencilerinden İlhan Karakuş, Doç. Dr. İlkay Demir danışmanlığında yürüttüğü “Si (111) alttaşı üzerine büyütülmüş AIN ince filmlerin elipsometri tekniği ile optik karakterizasyonu” isimli yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayarak mezun olmuştur. Kendisini kutlar başarılarının devamını dileriz.